DOVOLENÁ

12.-23.8.2024

23.-27.9.2024

Akutní případy ošetří při osobní návštěvě MUDr. Ivana Vašíčková /naproti/ v jejich dopoledních ordinačních hodinách. Zastupující lékař nebude řešit telefonické ani emailové konzultace.

Vyřiďte si včas všechna potvrzení - posudky /školy v přírodě, brigády, tábory, .../. Zastupující lékař tato potvrzení nebude vydávat.

Během prázdnin je omezená odpolední ordinace, dopolední ordinace pro nemocné je do 10.00 hod.Novinky

Zdravotní potvrzení a lékařské posudky


Vážení rodiče,

žádáme Vás, aby jste si všechna zdravotní potvrzení a lékařské posudky ke studiu SŠ, VŠ, plavání, lyžařským kurzům, školám v přírodě, zotavovacím akcím, táborům, sportovním kroužkům atd. vyřizovali v dostatečném předstihu.

Tato potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona č.373/2011Sb pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost !! ne zastupující lékař !!

Dle zákona má lékař na vydání posudku 10 pracovních dnů ode dne, kdy má pro jeho vydání všechny potřebné doklady - zejména lékařské zprávy z odborných ambulancí. V rámci možností se budeme snažit vydat posudek co nejdříve.

Posudky budou vydávány pouze oprávněné osobě, zákonnému zástupci dítěte či plnoletému jedinci oproti podpisu o jeho převzetí.

Děkujeme za pochopení.

Ordinační doba

PONDĚLÍ
7:15 - 11:15 nemocní
12:30 - 15:00 poradna pro kojence
15:00 - 18:00 prevence & zvaní

ÚTERÝ
7:30 - 11:30 nemocní

STŘEDA
7:15 - 11:15 nemocní
13:00 - 15:00 prevence & zvaní

ČTVRTEK
7:15 - 10:00 nemocní
10:00 - 11:15 očkování
12:30 - 15:00 poradna pro kojence

PÁTEK
7:15 - 11:15 nemocní

MUDr. Hana Andielová
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

E-mail
ordinace@andielova.cz

Telefon
+420 595 703 373

+420 595 703 372 - sestra

Vytvořte si webové stránky zdarma!