NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

SLUŽBY

  •    komplexní léčebně preventivní péče pro děti a dorost do 19 let věku
  •    povinné očkování dle Vyhlášky č.65/2009 a nepovinné očkování proti pneumokokovým  a meningokovým nákazám a HPV infekci hrazené ze zdravotního pojištění
  •    nadstandardní očkování
  •    návštěvní služba u novorozence po příchodu z porodnice v domácím prostředí
  •    návštěvní služba u nemocných po předchozí domluvě

CENÍK

Vstupní prohlídka do zaměstnání

300 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz

400 Kč

Vyšetření na zdravotní průkaz

150 Kč

Vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost

200 Kč

Výpis úrazové pojistky

200 Kč

Přihláška na VŠ, SŠ, MŠ

100 Kč

Lékařský posudek - škola v přírodě, plavání, lyžařský kurz, tábor, sportovní činnost

200 Kč

Zpráva pro soud

200 Kč

Vyšetření a dotazník pro výjezd do zahraničí

300 Kč

Očkování na vlastní žádost

200 Kč

Návštěva doma na vyžádání

200 Kč

Duplikát očkovacího průkazu

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost

100 Kč

Nastřelení náušnic

500 - 550 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!