HRAZENÁ OČKOVÁNÍ

Věk dítěte

od 4. dne do konce 6. týdne

od započatého 9. týdne
(2 měsíce věku)

2 - 3 měsíce


4 měsíce


4-6 měsíců


11. - 13. měsíc


12.-15. měsíc
od započatého 13. měsíce
do dovršení 18. měsíce

od dovršení 5. roku
do dovršení 6. rokuod dovršení 10. roku
do dovršení 11. roku

od dovršení 13. roku
do dovršení 14. roku

Povinné
Nemoc

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) #

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus inuenzae b

IMO B

IPO

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus inuenzae b

IMO B

IPO

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus inuenzae b

IMO B

IMO A,C,W,Y

IPO

Spalničky, zarděnky, příušnice

Spalničky, zarděnky, příušnice

Záškrt, tetanus, černý kašel

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Onemocnění lidským papillomavirem

Očkovací látka

BCG vaccine SSI

Hexavakcína Hexacima 1. dávka *


Meningokok B - 1. dávka**

Pneumokok - 1. dávka ***

Hexavakcína Hexacima 2. dávka*


Meningokok B - 2. dávka**

Pneumokok - 2. dávka ***

Hexavakcína Hexacima 3. dávka* 


Meningokok B - 3. dávka**

Meningokok A, C, W, Y - 1. dávka****

Pneumokok - 3. dávka ***

Priorix M-M-RVAXPRO 1. dávka

Priorix M-M-RVAXPRO 2. dávka

dTap vakcína Infanrix Adacel (přeočkování)

dTap-IPV vakcína Boostrix polio (přeočkování)

Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI


DOPORUČENÁ, NEHRAZENÁ OČKOVÁNÍ

Zdroj: Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním
1.6.2020, Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice z 10.12.2019, www.vakcinace.eu, SPC očkovacích látek

Věk dítěte

od 6 - ti týdnů do 24. resp. 32. týdne podle očkovací látky

od 9 - ti měsíců, ideálně před nástupem do kolektivu

od 1 roku

zpravidla od 3 - 5 let po základním očkování (možné od 1 roku)

15 let

Nemoc

Rotavirové infekce

Plané neštovice

Žloutenka typu A

Klíšťová encefalitida


Meningokokové nákazy

Očkovací látka

Rotarix, Rotateq

Varilrix

Havrix, Vaqta

FSME-IMMUN, Encepur


Trumenba (od 10 - ti let), Bexsero, Nimenrix, Menveo (od 2 let)

Počty dávek

2-3 dávky podle typu očkovací látky v odstupu minimálně 4 týdny

2 dávky v odstupu 6 - ti týdnů

2 dávky v odstupu minimálně 6 měsíců

2 + 1 dávka s přeočkováním za 3 roky, dále á 5 let

MenB - 2 dávky (v intervalu dle typu očkovací látky), Men ACWY 1 dávka


# Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizkové skupiny dětí.

* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1). Pro nedonošené děti se doporučuje aplikace vakcíny Infanrix hexa i vakcíny Hexacima.

** Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku.

*** U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

**** Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života, možné zahájit již v prvním roce.

IMO Invazivní meningokové onemocnění

IPO Invazivní pneumokokové onemocnění

Upraveno podle vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořte si webové stránky zdarma!